Åkerholms säteris stora loge är troligen uppförd under början av 1900-talet, och ursprungligen försedd med yttertak av träspån. I början av 1930-talet försågs byggnaden med ett tegeltak som var i dåligt skick med omfattande fuktskador som följd. Beslut fattades därför om att ersätta taket på 1700 kvadratmeter med ett nytt tegeltak. Arbetet utfördes oktober-december 2018.

Projektet är delfinansierat via Landsbygdsprogrammet 2014-2020, och Länsstyrelsen i Kalmar läns bidrag till kulturmiljövård.